انتشار کتاب «زمان سخت»

cover-24-copy.jpg
جلد کتاب زمان سخت

«زمان سخت» کتاب عکس محسن راستانی است که در مورد وقایای پس از جنگ بوسنی و هرزه­گوین است که در سال های 1994-1996 و در مناطق مختلف بوسنی و هرزه گوین گرفته شده است  که توسط انجمن عکاسان انقلا ب و دفاع مقدس منتشر می ­شود.

کتاب عکس زمان سخت حاوی تصاویرمستندی از جریان زندگی مردم این سرزمین در مکان ها و مراسمات مختلف و همچنین پرتره های ساده و در عین حال تأثیرگذار پس از جنگ بوسنی و هرزه گوین گرفته است که با نگاه تیزبینانه و انتخاب لحظات خاص توسط محسن راستانی به تصویر کشیده شده است.

این کتاب در200 صفحه و 140 عکس سیاه سفید با مقدمه مهران کاشانی در قطع 21×21 و تیراژ 2000 نسخه توسط انجمن عکاسان انقلاب و دفاع منتشر می ­شود. 


[ نسخه چاپی ]